Продужен рок за пријаву на изазов за управљање био-отпадом

Због новонастале ситуације изазване епидемијом корона вируса у Србији, рок за пријаву на „Изазов за управљање био-отпадом“ који је покренуо Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у сарадњи са Министарством заштите животне средине, и уз финансијску подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА), продужен је до 15. маја 2020. године, до 17 часова.

Све заинтересоване стране додатне информације могу добити на виртуелним инфо данима који ће се одржати 15. и 29. априла.

Подсећамо, јавни позив за учешће у “Изазову за управљање био-отпадом“ отворен је 10. марта 2020. и првобитни рок за пријаву иновативних решења за управљање биоразградивим отпадом, посебно отпадом од хране и кухињским отпадом, као и зеленим отпадом из паркова и башта, био је 22. април 2020.

Иновативне идеје за ефикасније управљање отпадом од хране и зеленим комуналним отпадом могу да пријаве локалне самоуправе, јавна предузећа, научно-истраживачке институције и организације цивилног друштва. Тимови чија решења буду одабрана сарађиваће са стручним менторима, а најбољих пет ће добити суфинансирање како би применили своје идеје у пракси. Такође ће учествовати у студијским посетама Шведској, где ће из прве руке учити из најбољих европских примера. Ова решења допринеће смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ), повећању употребе обновљивих извора енергије и промоцији принципа циркуларне економије.

Више информација о условима учешћа у изазову и упутства за пријаву на виртуелне инфо дане доступно је на сајту: http://74zy3a1.undp.org.rs/izazov-bio-otpada-prijava/