Изазов отворених података

I УВОД

Министарство заштите животне средине спроводи пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“ уз техничку подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ). У оквиру Изазова отворених података јединице локалних самоуправа позване су да поднесу своје предлоге иновативних идеја/решења за унапређење управљања подацима од значаја за борбу против климатских промена на нивоу локалних самоуправа, уз истовремено једноставан, брз и лак за употребу, јавни приступ тим подацима.

Зашто смо покренули овај изазов?

 • Климатске промене већ мењају животну средину, привреду и утичу на наш начин живота;
 • Климатске промене већ су повећале учесталост и интензитет екстремних временских прилика, што доводи до све већих материјалних губитака и штета као и губитака људских живота;
 • Брз развој информационих и комуникационих технологија (ИКТ), уз већу доступност података, отварају нове технолошке могућности и подстичу отворену размену информација доносилаца одлука ка грађанима и другим крајњим корисницима;
 • Ради унапређења система праћења утицаја климатских промена на локалне заједнице;
 • Ради унапређења доступности и квалитета података о емисијама гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) из различитих сектора и оптималног коришћења ових информација, укључујући и у сврху отварања нових пословних прилика;
 • Ради транспарентног и ефикасног процеса планирања и доношења одлука на локалном нивоу, пружања комуналних услуга на исплативији, друштвено и еколошки прихватљив начин, а у сврху планирања локалног развоја отпорног на климатске промене.

Шта су отворени подаци?

Отворени подаци су подаци којима свако може да приступи. Појам „отворени подаци“ односи се на дигиталне податке који су доступни на Интернету и које свако може да користи или поново објави у било коју сврху, бесплатно или уз минималне трошкове. Отворени подаци би требало да буду објављени у формату који омогућава њихову рачунарску обраду и анализу. Иницијативе отворених података се често односе на конвертовање већ јавно доступних података у машински читљиве формате које различити актери могу поновно да употребе. Отварање података јавних институција подстиче веће учешће грађана, привлачи инвестиције и представља основ за планирање развоја (било на националном или локалном нивоу) отпорног на климатске изазове.

Шта су иновације у управљању подацима?

 • Развој и примена софтверских решења и ИКТ у области управљања подацима (уз укључивање заједнице и крајњих корисника);
 • Укључивање грађана у процес доношења одлука, планирања и управљања подацима (нпр. омогућен приступ подацима о управљању енергијом за грађане доводи до рационалне употребе енергије и уштеда како на нивоу домаћинства, тако и на нивоу локалне самоуправе);
 • Комплексна решења која доприносе решавању социјалних питања (родна равноправност, маргинализоване групе, незапосленост), уз истовремено смањење емисија ГХГ, као и стварање економских и еколошких користи за саму заједницу;
 • Решења која уклањају баријере за зелене и климатски паметне инвестиције.

II ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ И ИЗАЗОВУ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА

Почетком 2017. године, Министарство заштите животне средине Републике Србије и канцеларија Програма Уједињених нација за развој (УНДП), уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ), започели су имплементацију петогодишњег пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“. Пројекат су подржали бројни партнери као што су Делегација ЕУ у Србији, Влада Краљевине Шведске, Влада Швајцарске, као и национални партнери Фонд за иновациону делатност Србије и Стална конференција градова и општина.

III НАРЕДНИ КОРАЦИ – ШТА СЕ ДЕШАВА НАКОН ОДАБИРА И ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ?

1. ФАЗА ИНКУБАЦИЈE И ТЕСТИРАЊA / Од јуна до децембра 2018. године

У овој фази, кроз тзв. пројектни „климатски инкубатор“, којим руководе заједно УНДП и Министарство заштите животне средине, подносиоци одабраних пројектних идеја имали су на располагању шест месеци да своје идеје преточе у конкретне пројекте које ће помоћи прикупљању, обради и управљању подацима као и отварању података широј друштвеној заједници и укључивање грађана у рад локалних самоуправа. Такође, у оквиру климатског инкубатора, а у сарадњи са стручним лицима, припремљен је Информациони систем/својеврсни инвентар ГХГ локалних самоуправа, за унапређено управљање подацима релевантним за климатске промене. Ово софтверско решење ће омогућити умрежавање података како локалних заједница, тако и база података државних институција. Такође, помоћи ће јединицама локалне самоуправе да планирају мере и врше извештавање о спроведеним мерама сходно Закону о климатским променама.

Инкубатор. Инкубатор је заједнички радни простор и место где одабрани носиоци иновативних решења могу да добију информације и подршку, могућност да детаљније разраде пројектне идеје у концепте, искористе услуге експерата и тестирају предложена решења. Ове услуге су бесплатне за чланове пројектних тимова награђених локалних самоуправа. У оквиру Инкубатора, одржане су радионице и обуке за потребе даље разраде пројектних решења, као и други, слични догађаји који су допринели изградњи партнерстава и унапређењу капацитета крајњих корисника.

2. ЕВАЛУАЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ПОДАЦИМА / 2019. година

Почетком 2019. године, Независна експертска комисија донела је оцену о томе који су градови и општине остварили највећи напредак у развоју иницијалних идеја у конкретне пројекте и најбољи учинак у иницирању мера и активности на увођењу и примени система управљања отвореним подацима.

Најбољи градови и општине, добили су средства за имплементацију предложених пројеката уз примену Информационог система за локални развој отпоран на климатске промене.

Напомена: очекује се да предложени конкретни пројекти у процесу имплементације испуне следеће захтеве: да је постигнут циљ пројекта, да је дошло до значајног унапређења постојећих скупова података, управљања подацима или да је осмишљен нови начин на који се постојећи и будући подаци могу користити и учинити доступним; да је пројекат дао допринос развоју локалног инвентара ГХГ и да је коначно решење остварило корист за локалну заједницу (крајње кориснике), посебно жене, младе и маргинализоване групе људи (укљ. и број остварених друштвених и економских користи, привлачење инвестиција и сл.); да је имплементиран пројекат утицао на пораст потражње за квалитетним подацима и одрживост.

IV СТАТИСТИКА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА

На јавни позив у оквиру Изазова отворених података пристигло је 15 пријава из целе Србије. Иновативне идеје из области отворених података доставило је 7 градова (Сремска Митровица, Нови Сад, Крагујевац, Нови Пазар, Крушевац, Краљево, Шабац) и 4 општине (Ћуприја, Сокобања, Бујановац, Крупањ), као и градска општина Звездара

V НАГРАЂЕНЕ ИНОВАТИВНЕ ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈE

Напомена: Пројекти су поређани по абецедном реду

 • ИНОВАТИВНО РЕШЕЊЕ ЗА ОН-ЛАЈН МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗУ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА

  Projekti izazov otvorenih podataka

 • ГРАД ШАБАЦ: ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТКА О ЕМИСИЈАМА ГХГ НАСТАЛИМ ЗАГРЕВАЊЕМ ДОМАЋИНСТАВА

  Projekti izazov otvorenih podataka

 • СРЕМСКА МИТРОВИЦА: РЕГИСТАР ЗАГАЂИВАЧА ЖИВОТИЊСКИМ ОТПАДОМ

  Projekti izazov otvorenih podataka

 • ЕНЕРГЕТСКИ И ФИНАНСИЈСКИ КАЛКУЛАТОР „НОВО РУХО ГРАДА ˮ – КРУШЕВАЦ ПАМЕТАН КЛИМАТСКИ ГРАД

  Projekti izazov otvorenih podataka

 • ОПШТИНА КРУПАЊ: КАЛКУЛАТОР ЗА БУДУЋНОСТ

  Projekti izazov otvorenih podataka

 • ГРАД КРАЉЕВО: „KEEP IN TOUCH“

  Projekti izazov otvorenih podataka

 • ГРАД КРАГУЈЕВАЦ: ОТВОРЕНИМ ПОДАЦИМА У БОРБИ ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

  Projekti izazov otvorenih podataka

 • ОПШТИНА ЋУПРИЈА: ПЛАТФОРМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ МАТЕРИЈАЛА, ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И ДОМОВА

  Projekti izazov otvorenih podataka