Published: 7 фебруара, 2019

ОПШТИНА КРУПАЊ: КАЛКУЛАТОР ЗА БУДУЋНОСТ

Пројекат промовише обновљиве изворе енергије кроз развој интерактивне мапе са соларним калкулатором, као и подизањем свести грађана и локалне самоуправе о значају, потенцијалима, слабој искоришћености и предностима соларне енергије.На задатим локацијама израчунаће се соларни енергетски потенцијал, односно колико соларне енергије може да се произведе на годишњем нивоу у киловат-часовима и колика је новчана вредност произведене енергије. На тај начин, корисници ће моћи да упореде податке са тренутном потрошњом електричне енергије и износом на годишњем нивоу који плаћају за утрошену електричну енергију. Биће формирана база података објеката чија ће се потрошња енергије, енергената и воде пратити. Истовремено ће бити приказана уштеда у емисијама угљен-диоксида. База и интерактивна соларна мапа са калкулатором ће се у будућности даље развијати и допуњавати калкулаторима и мапама са подацима и о другим видовима обновљивих извора енергије. Ова апликација ће поред корисника у домаћинствима бити врло занимљива и индустрији, великим привредним системима, као и угоститељским објектима и хотелима.

Published: 7 фебруара, 2019

Носилац пројекта

Општина Крупањ

Партнери

„Центар за активизам“, Београд