Циркуларна економија

Програм Уједињених нација за развој и Министарство заштите животне средине, у сарадњи са Глобалним фондом за животну средину (ГЕФ), а у фази израде пројекта „Смањење угљеничног отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у Р. Србији“ расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ у форми изазова 

за прикупљање предлога иновативних и исплативих пројеката, пословних модела и техничких решења за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, на нивоу локалних заједница, применом принципа циркуларне економије.

Предложена решења истовремено би требало да имају потенцијал да остваре и друге друштвене, економске и еколошке користи за заједницу и њене грађане.

Више информација о вези између циркуларне економије и ублажавања климатских промена са студијама случаја можете пронаћи у Приручнику, а све информације о јавном позиву, укључујући ток позива, критеријуме за евалуацију и услове за пријављивање можете пронаћи у Водичу за пријављивање на јавни позив у форми изазова – Затвори круг.

Процес

Заинтересоване стране би требало да попуне онлине Апликациони формулар који садржи предлог пројекта са описом иновативне идеје укључујући информације о циљевима, очекиваним резултатима и планираним активностима и буџету, као и пратећу документацију.

Ко може да се пријави?

На Јавни позив у форми изазова за смањење угљеничног отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије могу да се пријаве:

  • јединице локалне самоуправе (градови и општине)
  • јавна комунална предузећа
  • привредни субјекти (привредна друштва, предузетници)
  • организације цивилног друштва

Сви подносиоци пријава морају да буду регистровани у Републици Србији, у складу са домаћим прописима.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ?

Проверите да ли задовољавате услове јавног позива и који су критеријуми за оцењивање Попуните онлајн пријаву Поднесите пријаву

Апликационе пријаве морају бити поднете искључиво преко онлине формулара који се налази на интернет страници: https://inovacije.klimatskepromene.rs/cirkularna-ekonomija/

најкасније до 01. фебруара 2021.г. до 17 часова.

ОНЛИНЕ АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

ДОКУМЕНТА

Vodic za Javni poziv u formi izazova Cirkularna ekonomija

Prirucnik sa primerima dobre prakse Cirkularna ekonomija

Aplikacioni formular Javni poziv cirkularne zajednice

ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ