Daily Archives

24 августа, 2020
  • ЈКП „Топлана-Шабац“ поставила мини соларну електрану

    Јавно-комунално предузеће „Топлана-Шабац“ прво је јавно предузеће у Србији које је почело да производи струју из обновљивих извора енергије. На крову пословне зграде тог предузећа 13. августа инсталирана је мала соларна фотонапонска централа од 3 киловата кроз пројекат Енергетске задруге „Сунчани кровови Шабац“.

    Употребом обновљивих извора енергије као што је соларна, могуће је смањити употребу фосилних горива, снизити трошкове грејања и електричне енергије, али и значајно допринети смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште.

    Прва енергетска задруга у Србији основана је удруживањем грађана у Шапцу у новембру 2019. годинем Задруга ће ускоро покренути кампању за групно финансирање (crowdfunding) за проширење капацитета електране, односно додатних 17 киловата инсталисане снаге. Енергија произведена из фотонапонских централа, које могу бити смештене на крововима приватних кућа, али и на крововима јавних објеката, пружа могућност сваком становнику да инвестира у обновљиве изворе енергије, или доноси уштеде ако се користи за сопствене потребе.

    Енергетске задруге су нови вид организовања и активизма, који би требало да доведе до повећања употребе обновљивих извора. Сличне задруге већ постоје у земљама Европске уније, а прва задруга у Србији је отворена за све који желе да учествују у њеним активностима, без обзира на место становања.