Daily Archives

17 октобра, 2018
 • Одговори на климатске промене морају бити родно осетљиви

  Одговори на климатске промене који узимају у обзир различите потребе и могућности и мушкараца и жена су од кључног значаја за заштиту животне средине и одрживи развој, закључак је Округлог стола “Родна равноправност, климатске промене и заједница” који је Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women) организовала у уторак, 16. октобра у Београду.

  Биљана Филиповић, помоћница министра заштите животне средине, отворила је Округли сто речима да Србија тежи да буде лидер у региону када је реч о родној равноправности и климатским променама. “Како бисмо то постигли, пре свега је важно да климатске промене буду препознате и као неопходност и као обавеза, а да родна равноправност буде укључена у све политике климатских промена”, истакла је Филиповић.

  Србија је иначе потписница бројних међународних споразума у области климатских промена и родне равноправности. Стана Божовић, државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, нагласила је да је то питање број један на свим светским агендама. “Политика Владе Србије је достизање срећног и успешног друштва а тога нема без равноправног учешћа жена у свим пољима, као и у решавању проблема климатских промена и заштите животне средине”, рекла је Божовић.

  Климатске промене различито утичу на мушкарце и жене због различитих улога које имају у свим друштвима, рекла је Милана Рикановић, директорка Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women). “Жене често имају ограничен приступ ресурсима, мањи приступ правди, често им је ограничена мобилност и имају мањи глас у креирању одлука када је реч о климатским променама”, рекла је Рикановић.

  Саша Габизон, извршна директорка Међународне мреже WECF – Жене у акцији за заједничку будућност, подсетила је да су климатске промене један од највећих изазова данашњице и да њена мрежа ради на увођењу родне перспецтиве у ово поље. „Наше чланице мреже су припремиле акциони план за родну равноправност који управо служи за равноправно учешће жена у политика климатских промена јер је то једини исправан приступ овом проблему“, рекла је Габизон.

  “Интегрисањем политике родне равноправности у све заједничке пројекте и активности који се баве климатским променама, а које спроводимо у партнерству са Министарством заштите животне средине и Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women), доприносимо остварењу глобалне развојне агенде 2030, а посебно прогресу ка остварењу циљева одрживог развоја посвећених остваривању веће родне равноправности, покретању Акције за климу и изградњи одрживих градова и заједница.”, рекла је Стелиана Недера, заменица сталне представнице Програма Уједињених нација за развој (УНДП).

  Учесници и учеснице скупа су затим представили резултате системске подршке укључивању родне перспективе у области климатских промена и сложили се да је важно пре свега подићи ниво одговорног понашања у стварању родно одговорног и климатски одговорног друштва.

  Округли сто “Родна равноправност, климатске промене и заједница” је организовала Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији у оквиру сарадње на имплементацији родних елемената у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“, који спроводи Министарство заштите животне средине уз техничку подршку Програма УН за развој и финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину.