Зрели пројекти

Награђени пројекти

 • EVERGREEN

  Nagradjeni

 • Нови приступ у производњи електричне и топлотне енергије из дрвне биомасе

  Nagradjeni

 • Иновативни приступ производње пелета од биомасе настале прерадом лековитог биља

  Nagradjeni

 • Смањи смеће ради колективног здравља и среће

  Nagradjeni

 • Крај отпада за пур пену

  Nagradjeni

Подржани пројекти

 • Паметна енергетска инфраструктура за јавну расвету и паркинг у градовима

  projekti

 • E-MOBILITY CLOUD CENTAR

  projekti

 • LIQUID3

  projekti

 • Развој иновативних решења у области паметног коришћења земљишта у пољопривреди

  projekti

 • Иновативни обновљиви биоматеријали и биополимерови композити на бази микробних егзополисахарида и отпада дрвно-прерађивачке, папирне и пољопривредне индустрије

  projekti

 • Развoј иновативних пословних модела за употребу соларне енергије

  projekti

 • Производња и примена биоугља у процесу стварања обновљиве енергије уз секвестацију CO2 из атмосфере

  projekti

 • Соларни преносни акумулатор

  projekti