Назад на листу / Back to list

Published: 7 фебруара, 2019

LIQUID3

Пројекат представља потпуно ново биотехнолошко решење за пречишћавање ваздуха и смањење емисије угљен-диоксида у урбаним подручјима (на извору емисија). Концепт комбинује технологију великих фото-биореакторских система који се користе у процесирању индустријских издувних гасова (такви системи се не уклапају у урбано окружење по величини и дизајну) са компактним моделима фото-биореактора који се користе за комерцијалну производњу биомасе од микроалги и специфичних производа и на тај начин спаја енергетски сектор и пољопривреду. Ово је пионирски подухват у Србији у стварању подстицаја за производњу микроалги у комерцијалне сврхе. Концепт LIQUID3 фото-биореактора има за циљ покретање развоја нове мултисадржинске комуналне услуге која спаја градскy пољопривредy и озелењавање подручја која су неприступачна традиционалним приступима формирања зелених површина (стабла и травњаци).

Назад на листу / Back to list

Published: 7 фебруара, 2019

Categories

Носилац пројекта

Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ), Београд

Електронска пошта

ivan@imsi.rs