Назад на листу / Back to list

Published: 28 децембра, 2018

Крај отпада за пур пену

Пројектна идеја доприноси напорима промовисања кружне економије (претварање отпада – расхладних уређаја у сировине) и директном смањењу ослобађања једног од најпотентнијих гасова са ефектом стаклене баште у атмосферу (Ф гасови). У првој фази, уклањање око 10 тона фреона ће довести до смањења емисије 16.525 тона угљен-диоксида годишње. Такође, пур пена која остаје након издвајања фреона, претвориће се у потпуно нови производ – тзв. апсорбент који се може користити за сакупљање бензина и нафте, у случају њиховог неконтролисаног изливања у животну средину (доприносећи тиме спречавању ненамерног сагоревања фосилног горива и емисија гасова са ефектом стаклене баште).

Назад на листу / Back to list

Published: 28 децембра, 2018

Categories

Носилац пројекта

Jugo-Impex E.E.R. д.о.о.

Партнер

Асоцијација за управљање отпадом ''Zero Waste Serbia'', Београд

Вебсајт

www.ereciklaza.com