Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

EVERGREEN

Пројектна идеја промовише иновативан приступ смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) успостављањем система подршке раном откривању шумских пожара као извора ГХГ емисија у контексту њихове све веће учесталости и јачине као последице климатских промена (концепт очувања понора угљеника). Такође идеја уводи ГИС (Географски информациони систем) мапирање шума у контексту успостављања система ране најаве шумских пожара као могућност за спречавање будућих штета и смањење ризика од катастрофа. Нови начин прикупљања улазних података, преко специјализованог ГИС возила, омогућиће превентивна обавештења о свим параметрима потребним за благовремени одговор, као и о карактеристикама саме локације која је погођена пожаром.

Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

Categories

Носилац пројекта

Град Краљево