Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

ЗАДРЖИМО УГЉЕНИК У ЗЕМЉИ!

Пројектна идеја нуди ауторско решење за третман органског отпада употребом побољшане технологије компостирања, засноване на убрзавању процеса компостирања увођењем фито-биореактора. На тај начин се процес разлагања убрзава – угљен-диоксид који се ослобађа процесом компостирања „хвата“ се уз помоћ алгалне биомасе која се додаје у систем, задржавајући га у тлу уместо да се емитује у ваздух. Поред тога, пестициди и антибиотици присутни у органском отпаду биће разграђени овом новом технологијом уз производњу квалитетног компоста за даљу употребу. Предвиђен је објекат, пилот постројење као “место за промоцију метода компостирања и обуке грађана” који могу компостирати мање количине властитог органског отпада у својим домаћинствима.

Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

Categories

Носилац пројекта

Центар за промовисање, развој и примену обновљивих извора енергије – ЦЕНТРАЛА

Партнери:

Јавно предузеће „Комуналац”, Рума Регионална развојна агенција СРЕМ д.о.о.