Daily Archives

5 октобра, 2020
 • Изазов за иновације: Смањење загађења и побољшање квалитета ваздуха у Србији

  Изложеност загађењу ваздуха има озбиљне негативне последице на људско здравље, дужину и квалитет живота. Подаци Агенције за заштиту животне средине Србије показују да нивои загађења ваздуха премашују граничне вредности у већем броју градова и општина.

  Да би допринео побољшању квалитета ваздуха који удишемо, УНДП Србија, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и СЗО, позива правна лица да предложе иновативне начине производње или набавке иновативних производа, технолошких решења и нових ланаца вредности  за следеће категорије:

  1. Индивидуална ложишта унапређена у смислу смањене емисије загађујућих материја, ефикаснијег коришћења енергената, мултифунционалности, итд;
  2. Уређаји, софтвери или методе за праћење квалитета ваздуха, обраду и дистрибуцију података;
  3. Изузетно иновативни и ефикасни уређаји за пречишћавање ваздуха (индивидуално или колективно);
  4. Опрема или унапређени процеси;
  5. Решења усредсређена на ублажавање/ који доприносе смањењу загађења ваздуха у следећим секторима: саобраћај, пољопривреда, индустрија, комуналне делатности (комунална хигијена јавних простора, управљање отпадом итд.);смањење утицаја загађења ваздуха на децу.

  Рокови су:

  За рану пријаву: 20. октобар 2020.

  За 2. фазу: 20. новембар 2020.

  Више информација можете прочитати на линку.