Daily Archives

13 марта, 2020
 • Нов производ од старих фрижидера – рециклажом до смањења отпада и заштите животне средине

  На тржишту Србије годишње се нађе око 20 милиона електронских и електричних апарата. Како потражња за њима расте, а цене им падају, стари апарати се све више бацају. Уколико заврше на депонији, електрични и електронски уређаји постају опасан отпад. У воду и земљу испуштају елементе опасне по здравље, као што су жива, олово и кадмијум, а у ваздух гасове са ефектом стаклене баште (ГХГ), који утичу на климатске промене. Један бачени фрижидер, на пример, испусти у атмосферу исту количину ЦО2 као авион који пређе скоро пола земљине кугле (10.000 км).

  Електрични и електронски уређаји, међутим, могу да се рециклирају, и то тако да се од њих добије нов и поново употребљив производ, безбедан за животну средину. Управо тиме се бави предузеће Југо-Импеx Е.Е.Р. из Ниша. Да би електронски или електрични отпад уместо на депонији завршио у њиховом погону за рециклажу довољан је један телефонски позив. Екипа која сакупља отпад долази на кућну адресу и бесплатно га односи. Од 10.000 тона фрижидера колико се годишње баци у Србији, успели су да сакупе 4.000 тона. Када се правилно рециклира, све што чини један фрижидер поново је употребљиво.

  „Из једног фрижидера рециклажом добијамо око 20 одсто пластике, 63 одсто гвожђа, 6 одсто обојених метала, 10 одсто пур праха који настаје прерадом пур пене, као и око 1 одсто фреона и уља“ – објашњава инжењер одржавања постројења и опреме у Југо-Импеxу, Ненад Тодоровић.

  „Пур пена се користи као изолација у расхладним уређајима, и она садржи фреон. Фреон је један од гасова који имају највећи утицај на климатске промене. Правилном рециклажом фреон извлачимо из пур пене и од опасног отпада добијамо потпуно безбедан пур прах од кога ми правимо нови производ који има добре упијајуће (апсорбујуће) моћи. Ово је први такав производ у региону направљен 100 одсто од рециклираног материјала, и користи се као абсорбер за мрље од уља и нафте“ – наводи инжењер одржавања постројења и опреме у Југо-Импексу, Горан Здравковић.

  Правилном рециклажом фрижидера спречавамо емисију гасова са ефектом стаклене баште, а производњом апсорбера добијамо користан производ безбедан по животну средину.

  У Југо-Импексу очекују се да ће током наредне две године захваљући рециклажи фрижидера бити уклоњено око 10 тона фреона, што ће довести до смањења емисије 16.5 тона угљен-диоксида годишње.

  Рециклажа отпада доприноси заштити животне средине, јер се кроз овакав процес правилно сакупља, транспортује, третира и збрињава опасан отпад. Са економске стране, материјали који се рециклажом враћају у употребу значајно су јефтинији у односу на исте материјале добијене класичним индустријским процесима, а циркуларни модел производње доприноси и отварању нових радних места.

  Повећање циркуларности потрошње и производње један је од глобалних Циљева одрживог развоја (Циљ број 12) и доприноси напретку у процесу приступања Србије Европској унији (Поглавље 27 фокусирано на животну средину и климатске промене)

  Производња апсорбера од пур пене из фрижидера је награђена као једно од пет најбољих иновативних и климатски паметних решења у оквиру пројекта “Локални развој отпоран на климатске промене”, који Програм Уједињених нација за развој (УНДП) спроводи у партнерству са Министарством заштите животне средине, уз подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ).

  Више о правилној рециклажи електричног и електронског отпада можете погледати у овом видеу.