Примљено више од 100 иновативних идеја за смањење емисија ГХГ и јачање отпорности на климатске промене

На први Јавни позив у оквиру Изазова за иновативна решења пристигло је 111 пријава са иновативним идејама о томе како смањити емисије гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) и учинити градове и општине у Србији отпорнијим на климатске промене. Највећи број предложених иновативних идеја поднела су физичка лица (43), организације цивилног друштва (20), јединице локалне самоуправе (16), научно-истраживачке и образовне институције (14), следе привредна друштва (12) и јавно-комунална предузећа (6).

Јавни позив трајао је од 22. новембра 2017. године до 31. јануара ове године. Сви учесници јавног позива ће благовремено бити обавештени путем е-маила и вести на интернет страници пројекта http://74zy3a1.undp.org.rs/ о наредним корацима и резултатима евалуације.