Почиње “аклиматизација” локалног развоја

Стана Божовић, државна секретарка у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, и Стелиана Недера, заменица сталне представнице Програма Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији потписале су данас пројектни документ којим и званично почиње реализација петогодишњег пројекта за “Локани развој отпоран на климатске промене”.

Пројектом који је намењен прилагођавању локалног привредног и друштвеног развоја на климатске промене усмериће се укупно 12 милиона америчких долара на иновативна решења за изазове смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, саобраћаја, иновативних модела пословања, техничких и технолошких иновација, а посебно на употребу информационих технологија у ове сврхе.

За учешће у пројекту моћи ће да аплицирају, како директно локалне самоуправе, тако и друге заинтересоване стране као што су предузећа, научно-истраживачки сектор, цивилни сектор и други, уз обавезну сарадњу и у партнерском односу са локалним самоуправама.

Према речима државног секретара С. Божовић, средства мобилисана из различитих извора, укључујући новоустановљени Зелени фонд, Глобални фонд за животну средину (ГЕФ), развојну помоћ Европске уније, Швајцарске, Шведске али и УниЦредит Банке, те самих локалних самоуправа у Србији, биће искоришћена за промоцију локалних партнерстава, која под вођством партиципирајућих општина мобилишу и ресурсе привредних субјеката и организација цивилног друштва.

С. Божовић и С. Недера, потписале су потребну документацију за реализацију пројекта препознајући велики утицај климатских промена на локалну привреду, инфраструктуру, природне и друге развојне ресурсе, оне су најавиле објављивање својеврсног изазова, којим ће се актери локалног развоја из сва три сектора, јавног, приватног и невладиног, позвати да кандидују иновативна решења за својеврсну “аклиматизацију” локалног развоја у свим његовим димензијама.

Министартство и UNDP сагласни су у томе да пројекат представља добру основу да се препознају и максимално ангажују национални научно-стручни и привредни капацитети у решавању изазова климатских промена у Србији, а посебно на нивоу локалних самоуправа. У складу са глобалним тенденцијама, пројекат представља модел за увођење и примену иновација на пољу науке и технике, као и иновативних модела пословања и финансирања.

Република Србија посвећена је испуњавању међународних обавеза у области борбе против климатских промена, као и усаглашавању са правним тековинама Европске уније у овој области. У овом контексту значајно је да је Србија у процесу ратификације Споразума из Париза и да је започела израду свеобухватне националне стратегије борбе против климатских промена са акционим планом. Ова документа дугорочно усмеравају развој Србије ка смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и повећању отпорности на климатске промене. Постизање ових циљева захтева акције на локалном нивоу, а пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“ представља један од пионирских корака у том правцу.