Објављен јавни позив за иновативна решења у борби против климатских промена

Програм Уједињених нација за развој (UNDP), у сарадњи са Министарством заштите животне средине, уз финансијска средства Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ) објавио је 22. новембра 2017.г. јавни позив у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“. Званичан почетак јавног позива објавили су Горан Триван, министар заштите животне средине и Стелиана Недера, заменица сталне представнице UNDP за Србију.

Јавни позив је објављен за оба изазова: Изазов отворених података и Изазов за иновативна решења.
Циљ Изазова отворених података је да се утврде недостаци у праћењу емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) у локалним заједницама широм Србије и добију предлози решења које локалне самоуправе могу да примене како би успоставиле квалитетне и лако доступне (отворене) базе података о ГХГ. На овај позив могу да се пријаве градови и општине са преко 20.000 становника, као и јавна и приватна предузећа, научно истраживачке институције и организације цивилног друштва, али само као део конзорцијума са градовима и општинама. Рок за подношење пројектних идеја је 28.02.2018.

Изазов за иновативна решења позива на предлагање решења за смањење емисија ГХГ које се емитују у процесу пружања и коришћења различитих јавних комуналних услуга, уз истовремени допринос друштвеном, економском и еколошком одрживом развоју. На Изазов за иновативна решења могу да се пријаве јединице локалне самоуправе, јавна и приватна предузеће, научно истраживачке институције и организације цивилног друштва. Позив за физичка лице биће објављен 15. децембра 2017.г. Рок за подношење пројектних идеја у оквиру другог изазова је 31.01.2018.

Позивамо све заинтересоване стране да доставе своје иновативне идеје/решења која ће допринети заједничкој визији стварања климатски паметне Србије!