И Војводина и Крушевац спремни да дају допринос у изазову за Климатски паметну Србију

Регионална радионица у оквиру пројекта ‘Локални развој отпоран на климатске промене’, који спроводи Министарство заштите животне средине, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (UNDP), одржана је у Новом Саду 10. и 11. октобра 2017. године. Радионица је организована како би се представницима локалних самоуправа, јавних и приватних предузећа, организација цивилног друштва и научно-истраживачких институција помогло да заједнички идентификују и припреме иновативне идеје и пројекте за а) унапређење управљања подацима од значаја за борбу против климатских промена и б) смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ), уз остваривање економских, друштвених и еколошких користи за локалну заједницу.

У раду радионице, организоване уз подршку Инжењера за заштиту животне средине из Новог Сада, учествовало је преко 50 представника градских и општинских управа, образовних институција, јавних и приватних предузећа и организација цивилног друштва. Представници града Новог Сада и Суботице, и општине Врбас представили су своја искуства у прикупљању, управљању и отварању података релевантних за климатске промене.

Пета и последња у низу регионалних радионица одржана је у Крушевцу 16. и 17. октобра 2017. године, уз подршку Крушевачког еколошког центра, У раду радионице учествовали су представници градских и општинских управа, образовних институција, јавних и приватних предузећа и организација цивилног друштва. Представници општине Варварин представили су своја искуства у прикупљању и управљању подацима у области енергетске ефикасности и примере до сада имплементираних пројеката.

Презентације са регионалне радионице у Новом Саду можете да преузмете ОВДЕ.

Презентације са регионалне радионице у Крушевцу можете да преузмете ОВДЕ.