Дељењем добијамо више

У уторак 19. септембра у оквиру обележавања Европске недеље мобилности 2017, а под окриљем пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ који спроводи Министарство заштите животне средине уз подршку Програма Уједињених нација за развој (UNDP), одржана је конференција “Дељењем добијамо више”.
У ЕУ Инфо центру у Београду представници Делегације Европске уније у Републици Србији, Сталне конференције градова и општина СКГО и UNDP-а истакли су значај развоја и примене мера које смањењују негативне ефекате саобраћаја на здравље и животну средину, посебно у урбаним срединама.

Учесници су се сагласили да саобраћај, као значајан емитер штетних материја, као и гасова са ефектом стаклене баште, представља и значајан потенцијал за очување животне средине и борбу против климатских промена, за побољшање здравља људи, као и за економски развој локалних заједница кроз отварање нових радних места и привлачење инвестиција. С тим у вези, учесници су истакли неопходност увођења и даљег ширења алтернативних, немоторизованих начина превоза, посебно наводећи бициклизам као врло једноставан и свима доступан вид транспорта.

Међутим, наглашена је и потреба адекватног планирања саобраћаја, укључујући изградњу инфраструктуре прилагођене бициклистима и пешацима, уз истовремено подизање свести свих учесника у саобраћају и развој безбедносне политике. Представници Београда, Новог Сада и Крушевца представили су на конференцији примере добре праксе у својим градовима, док су о примени технолошких иновација у урбаној мобилности говорили оснивачи старт-уп компанија “Ono bikes” и апликације CarGo.

Закључено је да развој одрживих и климатски отпорних градова и општина захтева мултисекторски приступ те да је развој одрживог саобраћаја управо добар пример јер саобраћај представља унапређује квалитет живота људи, привредни раст и развој, а са друге стране има значајне потенцијале у заштити животне средине и здравља људи.

Са аспекта пројекта “Локални развој отпоран на климатске промене”, учесницима и јавности је упућен својеврстан “изазов” да 22. септембра користе било који алтернативни вид превоза до радног места изузев индивидуалних возила. Тиме ће бити у могућности да дају свој допринос у развоју одрживе и здравије локалне заједнице, уједно отпорне на изазове климатских промена