Отворен позив Министарства заштите животне средине за доделу средстава Зеленог фонда

Јавни конкурс Министарства заштите животне средине за доделу средстава Зеленог фонда кроз подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката траје до 14. септембра 2018. године.

Циљ конкурса је унапређење и заштита животне средине кроз подршку студија и пројеката у области образовања, развоја и истраживања у складу са циљевима утврђеним стратешким документима Републике Србије. Захтев за доделу средстава се може упутити и за суфинансирање одређене фазе у оквиру вишегодишње студије или пројекта, с тим што таква фаза пројекта мора бити заокружена целина. Очекивани почетак реализације изабраних студија и пројеката је средина октобра 2018. године.

Право на подношење захтева за доделу средстава на овај конкурс има установа уписана у Регистар научно-истраживачких организација, a укупна расположива средства за реализацију конкурса обезбеђена су у износу од 50.000.000,00 динара. Подносилац захтева може да оствари право на коришћење средстава за подршку пројектима из конкурса у максималном износу до 5.000.000,00 динара и од минимално 500.000,00 динара по пројекту.

Све детаље о конкурсу и условима можете пронаћи на www.ekologija.gov.rs