ГИЗ и УНДП заједнички за климатски паметну и енергетски ефикасну Србију

Београд, 21. септембар 2018 – Данас је у просторијама УН-а у Србији потписан Споразум о сарадњи између Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Програма Уједињених нација за развој (УНДП), како би се ускладиле и координирале активности усмерене на борбу против климатских промена у Србији.

Од 2016. године, ГИЗ и УНДП заједнички подржавају Владу Републике Србије, блиско сарађујући са Министарством рударства и енергетике и Министарством заштите животне средине, како би помогли у привлачењу нових и расту постојећих инвестиција у областима енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

„Данашњи Споразум предвиђа проширење наше сарадње и обухвата комплементарне активности које доприносе смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) и омогућавају прилагођавање локалних заједница у Србији како би постале отпорније на промене климе“, изјавила је Стелиана Недера, заменица сталне представнице УНДП у Србији, напомињући „Једна од првих ствари коју ћемо урадити, у партнерству са Министарством заштите животне средине и ГИЗ-ом, је да пружимо даљи подстицај сазревању климатски паметних иновативних идеја у оквиру Климатског инкубатора и да обезбедимо сву неопходну подршку за њихову примену у пракси“.

Господин Gerhard Sippel, директор Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у Србији изјавио је да је сарадња између ГИЗ И УНДП природан и неопходан корак, нагласивши: “ГИЗ у име немачке Владе спроводи програме који директно утичу на оспособљавање партнера и превазилажење баријера за имплементацију пројеката у области биоенергије као и побољшање енергетске ефикасности у јавним зградама, а истовремено унапређује процес доношења инвестиционих одлука у овој области. Заједничке активности у оквиру наше сарадње ће даље јачати капацитете наших партнера, локалних самоуправа, да спроведу пројекте који ће допринети смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и на тај начин обезбедити одржив развој својих средина.

Климатски инкубатор оформљен је у мају 2018. у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“, који спроводи Министарство заштите животне средине уз подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ) и УНДП-а. У оквиру њега, 40 тимова који су имали најиновативније идеје и пројекте за смањење ГХГ и унапређење управљања подацима од значаја за борбу против климатских промена – добија стручну подршку и помоћ у проналажењу извора суфинансирања, промоцији и повезивању са другим климатским иноваторима.

Комплементарне активности ГИЗ-а и УНДП-а доприносе испуњењу обавеза које је Србија преузела у оквиру Париског споразума, као и у оквиру процеса приступања Европској унији. Истовремено се остварује напредак ка остварењу глобалних циљева одрживог развоја, посебно оних који се односе на Акцију за климу, осигуравање приступа доступној и чистој енергији и изградњу одрживих градова и заједница.