Академија циркуларне економије отворена у Привредној комори Србије

Привредна комора Србије, у сарадњи са центром Цирекон и уз подршку EIT Climate-KIC и УНДП пројекта “Локални развој отпоран на климатске промене”, покреће Академију циркуларне економије. Академија је намењена полазницима из малих и средњих предузећа, са циљем да унапреде квалитет и повећају ефикасност процеса рада у својим компанијама, дајући притом допринос привредном развоју Србије и и заштити животне средине.

Предности циркуларне економије су бројне: стварање безбедног и одрживог снабдевања индустрије сировинама, смањивање све веће зависности земље од увоза, отварање нових радних места, подршка иновацијама и повећању конкурентности, уштеде, подизање вредности локалних ресурса, произведене робе и услуга и други.

Систем производње и потрошње у великом броју компанија у Србији и даље функционише по линеарном моделу „узми – користи/направи – одложи”. Природни ресурси користе се за производњу производа који ће бити бачени на крају њиховог животног века. Овај приступ претпоставља бескрајну расположивост ресурса и бесконачан простор за одлагање отпада. Идеја „циркуларне економије” има као циљ употребу и поновну употребу ресурса, како би се смањила и завршила производња отпада, што захтева темељне промене у читавом ланцу вредности.

Полазници Академије, уз помоћ практичних алата, научиће како да анализирају и оцене ефективност процеса рада и употребе материјала у својој компанији, као и да спроведу системске промене у правцу циркуларног пословања. Обука на Академији циркуларне економије омогућује стицање не само теоретских знања, већ и учење из најбољих пракси и до сада постигнутих резултата.

„Привредна комора је почетком рада Академије циркуларне економије ушла у програм трансфера знања, посебно ка малом и средњем сектору предузећа, како би се иста припремила за енергетску и еколошку транзицију, а све у циљу јачања конкурентнсти на регионалном и светском тржишту. Захвални смо свим нашим партнерима – центру Цирекон, EIT Climate-KIC и УНДП пројекту “Локални развој отпоран на климатске промене”, захвални смо компанијама које су препознале важност овог пилот пројекта и са великим оптимизмом гледамо у 2019. годину када планирамо нови програм Акдаемије“, изјавио је Синиша Митровић, саветник председника Привредне коморе Србије.

„Циркуларна економија је у основи креирање нашег новог инвестиционог циклуса које има за план да у наредних неколико година у области управљања отпада и отпадним водама инвестира више милијарди еура. Директни бенефити су отварање нових радних места, умањење оптерећења на животну средину и прелазак на чисте технологије поновним искоришћавањем ресура који су се до сада одлагали на депоније“, рекао је Слободан Перовић помоћник министра заштите животне средине.

„Прелазак са концепта управљања отпадом на концепт циркуларне економије је пут за економски развој“, рекао је Жарко Петровић, УНДП програмски аналитичар, витални развој. “Увођењем циркуларне економије, уз дугорочно улагање у сировинску и енергетску ефикасност, замену фосилних горива обновљивим изворима енергије и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, доприноси се реализацији глобалних циљева одрживог развоја и испуњавању националних обавеза преузетих Споразумом из Париза о климатским променама“, додао је Петровић.

Академија почиње са радом у петак, 7. септембра 2018. у просторијама ПКС – Привредне коморе Београда, а обука ће трајати месец дана. Настава ће бити организована петком поподне и суботом, а предавачи су домаћи и међународни стручњаци у области циркуларне економије.

Привредна комора Србије, због великог интересовања, уврстиће програм обуке циркуларне економије у редован програм Пословне академије ПКС.

У децембру 2015. године, Европска комисија усвојила је нови амбициозни пакет мера о циркуларној економији, који се у великој мери односи на измене регулативе у области управљања отпадом и дизајна производа. Пакет укључује четири законска предлога за увођење нових циљева управљања отпадом који се тичу поновне употребе, рециклаже и одлагања отпада.

У изради је и нови оквир за побољшање материјалне ефикасности у производњи кроз унапређење директиве о екодизајну, а биће обухваћен и читав животни циклус производа. Постојећи захтеви еко дизајн директиве биће допуњени мерама које продужавају животни век производа, побољшавају могућности поновне употребе компоненти и рециклираног материјала и подстичу употребу већ искоришћених и рециклираних компоненти у производима.