Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

ЗДРАВАЦ – ЦЕНТАР ЗА УРБАНО БАШТОВАНСТВО И ПОЉОПРИВРЕДУ

Пројектна идеја представља социјалну иновацију која ангажује различите групе грађана и предвиђа разне врсте користи од урбаног баштованства као таквог. Као мултидисциплинарни пројекат, оствариће практичну корист, као и позитивне резултате у обасти образовања, заштите животне средине и здравства, а допринеће локалној економији и јачању виталности целе заједнице. Идеја се може сматрати пилот пројектом за сличне иницијативе у Србији.

Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

Categories

Носилац пројекта

Удружење грађана „Еконаут“, Београд

Други партнери:

Удружење грађана Бeoградски фестивал цвећа Дизајн инкубатор – Нова Искра д.о.о.