Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

ОПТИМИЗАЦИЈА МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА У БЕОГРАДУ НА ОСНОВУ ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА

Предложена идеја је везана за управљање саобраћајем путем мапирања потенцијалних бициклистичких рута помоћу података са мреже мобилних телефона и математичког модела за планирање рута, на основу чега би се израдио софтвер. Пројекат је један од првих покушаја да се направи нумерички модел заснован на великом броју података који узима у обзир све специфичности Београда, како би се направило најбоље могуће решење за будућу бициклистичку инфраструктуру у граду. Овај приступ пружа могућност за бирање оног решења које има потенцијал за најширу употребу и највећи ефекат у виду повећања броја бицикала у саобраћају и смањења емисија ГХГ.

Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

Categories

Носилац пројекта

VIP Mobile д.о.о, Београд

Други партнери:

Институт за физику, Београд