Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

САВЕТНИК ЗА ДИГИТАЛНО ГРЕЈАЊЕ – DIGRIS

Пројектна идеја предлаже нов приступ проблему енергетске ефикасности централног система за грејање, као и развој иновативне софтверске платформе. Предложени приступ треба да унапреди енергетску ефикасност система за даљинско грејање путем мерења и аутоматске анализе температуре у затвореним просторијама, а представља нов, до сад некоришћен приступ у Србији. Овако створен „топлотни модел“ зграда ће се користити за предлагање конкретних мера за уштеду топлотне енергије.

Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

Categories

Носилац пројекта

AL-CAL SOFT д.о.о, Ниш

Други партнери:

Општина Медијана, Ниш