Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

ПАМЕТНА ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ, ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ И ПАРКИНГ У ГРАДОВИМА

Предлог пројекта промовише нова техничка решења за повећање енергетске ефикасности јавне расвете, даљинског грејања и јавних паркинга. Инфраструктура паметне расвете за градове и општине представља иновативну категорију производа, а састоји се од система паметних сензора, уличних светиљки, децентрализованих контролних јединица и централизованог система за праћење и прикупљање података (SCADA). Укључује још и нову хардверску опрему и софтверску платформу, канале комуникације, и паметне мераче за мерење потрошње електричне енергије који ће подржати интеграцију и технологију нове Паметне мреже и Паметног града. Укупан потенцијал за смањење емисија ГХГ у Србији је 0,835 милиона тона CO2 еквивалента годишње.

Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

Categories

Носилац пројекта

Meter & Control д.о.о. Београдња