Назад на листу / Back to list

Published: 7 фебруара, 2019

Развој иновативних решења у области паметног коришћења земљишта у пољопривреди

Пројекат промовише мултидисциплинаран приступ паметном и економски одрживом коришћењу пољопривредног земљишта употребом иновативног техничког решења које у потпуности замењује коришћење фосилних горива обновљивим изворима енергије (соларна енергија и снага ветра). Пројекат уводи на огледном добру, односно изабраном пољопривредном газдинству површине 10 хектара, јединствен иновативан систем оптималног управљања коришћењем природних ресурса (земљишта, воде и енергије) с даљинским надзором. У оквиру пројекта биће организоване радионице за све предузетнике који желе да прихвате и уведу иновативни систем у своја пољопривредна газдинства.

Назад на листу / Back to list

Published: 7 фебруара, 2019

Categories

Носилац пројекта

Институт „Михајло Пупин“, Београд

Партнери

• Институт за економику пољопривреде, Београд
• Пољопривредно газдинство „Никола Лончар“
• СО Стара Пазова

Електронска пошта

aleksandar.rodic@pupin.rs