Published: 7 фебруара, 2019

ЕНЕРГЕТСКИ И ФИНАНСИЈСКИ КАЛКУЛАТОР „НОВО РУХО ГРАДА ˮ – КРУШЕВАЦ ПАМЕТАН КЛИМАТСКИ ГРАД

Пројектна идеја уводи примену јавно доступних вредносних података о енергетским карактеристикама постојећих објеката на територији града Крушевца. Циљ пројекта је да омогући једноставније доношење одлука грађана и уз подршку локалног градског менаџмента процену колики обим интервенције је потребно урадити на објекту и колика је финансијска вредност такве интервенције како би објекат био енергетски ефикаснији, а самим тим и финансијски исплативији. Енергетске интервенције на објектима довеле би до смањења потрошње енергената кроз примену нових енергетских мера и система на објекту, као и могућност увођења нових технологија из области обновљивих извора енергије. Резултат ових активности би допринео смањивању емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ), ублажио и побољшао микро-климатске промене и омогућио квалитетнији живот грађана у Крушевцу.

Published: 7 фебруара, 2019

Носилац пројекта

Град Крушевац