АЛТЕРНАТИВНО ФИНАНСИРАЊЕ

Алтернативно финансирање се односи на финансијске токове, процесе и инструменте који су изашли ван традиционалног финансијског система као што су банке, берзе акција и обвезница. Обично се односи на прикупљање средстава кроз групно финансирање односно crowdfunding платформе, peer-to-peer кредитирања, трговања е-рачунима, бизнис анђеле и ризични капитал. Групно финансирање је врста алтернативног финансирања у коме велики број учесника, група, има мали допринос циљу због ког се средства прикупљају. Постоји неколико врста групног финансирања (crowdfunding), који зависе од финансијског односа између носилаца пројекта и власника. И док инвестиционо и кредитно групно финансирање подразумевају повраћај за уложено, модели кроз донације не нуде финансијски повраћај. Са друге стране, модели засновани на наградама пружају конкретне бенефити кроз одређене погодности. Генерално, свака кампања групног финансирања обично постави одређени циљ прикупљања средства и ограничено време за њихово прикупљање.