Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

EKOлогија

Пројектна идеја односи се на нови модел развоја мреже малих постројења на биодизел који би искористили расположиво отпадно уље као извор, почевши од Специјалне болнице Меркур у Врњачкој бањи, као значајног потрошача јестивог уља. Отпадно јестиво уље ће се користити за производњу биодизела који ће заменити дизел гориво у возилима која припадају објекту (болнице, хотели). Кампања за подизање свести јавности о значају обновљивих извора енергије и успешан пример прве фазе пројекта створиће услове за покретање друге фазе пројектних активности, укључујући ангажовање других објеката/хотела у Врњачкој бањи и јавних комуналних предузећа.

Назад на листу / Back to list

Published: 13 августа, 2020

Categories

Носилац пројекта

Удружење грађана „Иновативни центар за развој друштва“, Врњачка бања