Published: 7 фебруара, 2019

ОПШТИНА ЋУПРИЈА: ПЛАТФОРМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ МАТЕРИЈАЛА, ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И ДОМОВА

Пројекат ће допринети подизању свести грађана о користима од коришћења енергетски ефикасних (ЕЕ) материјала и енергетски ефикасне градње, и то кроз израду платформе која би понудила конкретне прорачуне исплативости примене ЕЕ у домаћинствима. Платфрома ће бити доступна путем интернет странице и посебне веб апликације. Идеја је да се поред већ постојећих јавних објеката у ИСЕМ (Информациони систем за енергетски менаџмент) базу додају нови објекти – 10 различитих домаћинстава на територији општине Ћуприја, од оних са ниском ЕЕ, до оних који су високо-енергетски ефикасни. У базу би били унети детаљни описи градње, а пратила би се потрошња енергије, спољне и унутрашње температуре. Ови параметри служиће као основа за аналитику. Грађанима који желе да се укључе у мерења биће понуђено упутство за самоуградњу сензора и спајање сензора са рачунаром. Подаци и мапа налазиће се на интернет страници платформе. Укрштањем података из базе са уносима података на нивоу домаћинстава кроз интерактивни упитник, могу се генерисати у реалном времену одговори на питања: када ће се отплатити изолација или прелазак на друге врсте грејања и сл. Одговори на таква питања до сада су захтевали сложене и скупе пројекте. Платформа ће грађанима бити доступна бесплатно, а постоји могућност да је користе привреда, банкарски сектор и државне институције.

Published: 7 фебруара, 2019

Носилац пројекта

Општина Ћуприја

Партнери

Богдан Вуковић