Published: 7 фебруара, 2019

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: РЕГИСТАР ЗАГАЂИВАЧА ЖИВОТИЊСКИМ ОТПАДОМ

Пројекат уводи нови, систематски начин сакупљања података о животињском отпаду. Идеја се састоји од два елемента. Први укључује израду листе фарми, утврђивање количине отпада по фарми и попис постојећих третмана животињског отпада. Други елемент ће укључити подизање свести узгајивача организовањем предавања о штетности неконтролисаног одлагања отпада и емисији гасова са ефектом стаклене баште, штетном утицају неправилно одложеног животињског отпада на подземне воде и здравље грађана. У локалним заједницама биће успостављена посебна телефонска линија за пријављивање животињског отпада, података о месту порекла и његовој количини. Поред тога, пројекат предвиђа и израду списка произвођача производа животињског порекла, укључујући и количине животињског отпада и постојеће третмане. Корисници података су локална самоуправа, узгајивачи животиња и остали грађани, здравствене и ветеринарске службе и комунална предузећа. Успостављање овог система ће омогућити комуналним службама да ефикасније планирају безбедно одлагање животињског отпада, као и прикупљање података о локацијама, количинама и динамици његовог сакупљања.

Published: 7 фебруара, 2019

Носилац пројекта

Град Сремска Митровица

Партнери

МАКСДИЛУНА д.о.о. Београд