Published: 7 фебруара, 2019

ГРАД ШАБАЦ: ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТКА О ЕМИСИЈАМА ГХГ НАСТАЛИМ ЗАГРЕВАЊЕМ ДОМАЋИНСТАВА

Пројекат ће унапредити систем сакупљања, анализе и приказа података о потрошњи горива за загревање унутрашњих простора, најпре у домаћинствима са индивидуалним ложиштима у МЗ Доњи Шор. Након прве фазе, Град Шабац ће наставити активности којима ће бити обухваћен укупан број свих домаћинстава у граду, као и активности на даљем развијању и унапређењу база података и стављање података на располагање локалној заједници.Прикупљени подаци биће јавно доступни кроз ГИС Града Шапца (просторно приказани), али и објављени у облику инфографика и брошура који ће бити коришћени током спровођења акције подизање свести грађана на тему климатских промена. Пројекат ће омогућити упоредно приказивање података у зависности од коришћеног горива (односи у емисијама ГХГ гасова између индивидуалних ложишта и домаћинства на даљинском систему грејања, разлике у емисијама по врсти горива и итд), што ће допринети даљем планирању енергетске политике града.

Published: 7 фебруара, 2019

Носилац пројекта

Град Шабац

Партнери

Удружење „Паметни град“, Шабац