Published: 7 фебруара, 2019

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ: ОТВОРЕНИМ ПОДАЦИМА У БОРБИ ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

Пројекaт омогућава отварање података и приступ грађана подацима о потрошњи енергије и емисије гасова са ефектом стаклене баште  на територији Крагујевца. Град има ИСЕМ базу (Информациони систем за енергетски менаџмент) која се користи за прикупљање података о потрошњи енергије у јавним зградама. Реализацијом пројeкта ће овај систем постати видљив свим грађанима, а биће могућа надоградња ИСЕМ базе са подацима о потрошњи енергије у стамбеним зградама и о загађењу животне средине. Надоградњом базе грађани ће имати увид у податке о количини потрошене воде, електричне и топлотне енергије. Корисници објеката ће моћи лако и брзо да виде колико енергије троши било која јавна или стамбена зграда, да упореде индикаторе потрошње енергије и на основу тога одреде приоритете које ће зграде бити енергетски саниранe. На овај начин ће се створити и додатна могућност да се отворе нова „зелена“ радна места путем енергетске санације јавних и стамбених зграда.

Published: 7 фебруара, 2019

Носилац пројекта

Град Крагујевац