Published: 7 фебруара, 2019

ИНОВАТИВНО РЕШЕЊЕ ЗА ОН-ЛАЈН МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗУ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА

Пројектна идеја односи се на праћење профила потрошње електричне енергије и побољшање енергетског учинка јавних објеката у надлежности локалне самоуправе (школе, болнице, спортске установе). Постављањем сензора (структурних трансформатора) повезаних преко уређаја за пренос података на интернет, биће омогућен увид у потрошњу електричне енергије у реалном времену током сваког дана, укључујући поподневне часове и викенде, током свих сезона у години, као и идентификовање мера за уштеде и побољшање система енергетског менаџмента. Отворени подаци ће повећати свест јавности о енергетској ефикасности и употреби енергије, а моћи ће да се користе за побољшање информационог система ИСЕМ-а (Информациони систем за енергетски менаџмент), алата за енергетски менаџмент у општинама. Увид у потрошњу електричне енергије биће омогућен кључним корисницима у оквиру објеката путем апликације инсталиране на мобилном телефону. Сетови података који ће се користити су општи подаци о јавном објекту, локација, бруто површина, старост објекта, енергент који се користи за грејање. Доступност информација о потрошњи енергије људима који на ту потрошњу могу да утичу је кључно за остваривање уштеде енергије. Резултат овог пројекта омогућиће и стварање подстицајног окружења за зелене и климатски паметне инвестиције.

Published: 7 фебруара, 2019

Носилац пројекта

Градска општина Звездара

Партнери

„Conseкo“ доо, Београд